FEDRELANDSPARTIET

- for folk og fedreland


 

Fedrelandspartiet er et parti som arbeider for at Norge skal bli et virkelig fritt og demokratisk land - og helt uten innvandring. Dagens politikere snakker om at vi har demokrati, åpenhet og ytringsfrihet i landet – det er ikke tilfelle. De politikerne som i dag til slutt havner på Stortinget, har en sosial mentalitet og en etisk standard som ligger langt under gjennomsnittet i landet. Dette gjenspeiler seg i de beslutninger som blir tatt. Ingen nye lover, reformer og bestemmelser vært noen suksess, snarere tvert imot. Det virker som om de folkevalgte har en virkelighetsoppfatning som gjør at de ikke er i stand til å forutse konsekvensene av det de vedtar. Derimot når det gjelder tvang, korrupsjon i alle fasonger, diettgodtgjørelser, lange ferier, gratis bolig etc. ligger de på topp i landet. Det samme gjelder sensur og ytringsfrihet. Alle som ikke er enige med dem, er farlige ekstremister som ikke må få fremføre sine tanker, men må sensureres med påfølgende innskrenket ytringsfrihet. LANDET TRENGER ANDRE OG BEDRE POLITIKERE!!

De samme såkalte folkevalgte går nesten uten unntak inn for økt innvandring og islamisering av landet. Dette er klart i strid med folkemeningen og heller ikke her makter stortingsrepresentantene å se de langsiktige konsekvensene av sin naive politikk på området. Slik kan vi ikke ha det. I dag er det noen få grupper som setter opp listene og programmene og velgerne må velge mellom pest eller kolera uten i virkeligheten å kunne påvirke resultatet. La velgerne stryke hvem de vil og skrive inn hvem de vil - eller kanskje loddtrekning hadde vært en løsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT / PARTIETS HOVEDSAKER / PARTIETS PROGRAM BREV FRA PARTIET / NYHETER / MEDLEMSKAP / NYTTIGE LINKER / FRIMODIGE YTRINGER