FEDRELANDSPARTIET

FRIMODIGE YTRINGER


 

 

 

27. desember 2014     Fremtidens parti?

Av Oddbjørn Jonstad

Mens Siv Jensen har sittet i den politiske sjefsstolen, har stadig flere Frp-velgere mistet troen på partiet, ifølge målinger som i løpet av året er blitt dårligere og dårligere sett med både Høyre- og Frp-øyne. Jensen mener dette skyldes den harde kritikken fra blant annet de andre partiene. Det er ikke riktig. FrP har ikke levert og kommer heller ikke til å gjøre det. Derfor er det nye Fedrelandspartiet man å satse på i fremtiden

 

7. desember 2014     Hvorfor forteller de ikke sannheten?

Av Oddbjørn Jonstad

I et innlegg i desember 2014 skriver Anette Solli, fylkesordfører i Akershus (H) og  Bård Folke  Fredriksen, byråd for byutvikling, Oslo kommune (H). «Befolkningsveksten gjør at vi må tenke nytt! Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger nå fram et felles planforslag for areal og transport. Vi må prioritere noen byer og tettsteder og utvikle dem til attraktive steder med godt befolkningsgrunnlag» Osv.

Ikke  med et ord nevner disse to høyrerepresentantene at årsaken til befolkningsveksten og problemene skyldes innvandringen, spesielt i Osloområdet. Dette er med overlegg å føre innbyggerne bak lyset og samlet sett et svik mot landet – også kalt landssvik. Det er trist at våre folkevalgte ikke vil ta innvandringsproblemene og ikke minst innvandringskostnadene på alvor og kommunisere dette til velgerne. I stedet fører de dem bak lyset – med svada og selvfølgeligheter.