FEDRELANDSPARTIET

HOVEDPUNKTER I PARTIETS PROGRAM


 

SYKE OG GAMLE. Fedrelandspartiet vil at syke og gamle mennesker alltid skal stå først i køen når budsjettene settes opp.

INNVANDRING. Fedrelandspartiet vil sette en stopper for all innvandring til landet. Nødvendig unntak for ekspertise etc. vil bli behandlet som enkelt saker. Fedrelandspartiet vil stille alle som har gått inn for og som går inn for inn innvandring og islamisering, for retten.

ASYLPOLITIKK. Fedrelandspartiet vil på sikt si opp hele asylinstituttet. I mellomtiden vil Fedrelandspartiet sørge for at alle som kommer til landet som asylsøkere uten papirer, vil bli internert i lukkede asylmottak til deres identitet er fastslått og søknaden ferdigbehandlet.

REPATRIERING. Fedrelandspartiet vil repatriere alle innvandrere, også de med norsk statsborgerskap. Integrering/segregering skal ikke finne sted.  

 

ASYLINDUSTRIEN. Fedrelandspartiet vil stille alle privatpersoner, bedrifter, institusjoner etc. som helt eller delvis lever av asylpolitikken for retten.

 

NATURRESSURSER. Fedrelandspartiet vil ha nasjonal kontroll over våre naturressurser.

 

BYGDENORGE. Fedrelandspartiet vil bevare Bygde-Norge norsk, befolket med etnisk norske innbyggere.