FEDRELANDSPARTIET

MEDLEMSKAP


 

 

Et medlemskap i Fedrelandspartiet koster kr. 100,- pr. år. Pengene kan settes inn på konto 0532.28.70533. Dette er en konto Fedrelands-partiet - av rasjonelle årsaker - har felles med Norsk Folkeparti. Dette partiet dekker alle Fedrelandspartiets utgifter til Fedrelandspartiet selv er oppe og står økonomisk. Hvert av partiene fører sine egne regnskaper.

 

 

Vi trenger å utvide og forsterke styret i partiet. Er du klar til å gjøre en innsats for folk og fedreland?