FEDRELANDSPARTIET

P A R T I P R O G R A M


POLITISK ALTERNATIV. Fedrelandspartiet skal  være et solid politisk alternativ til de andre partiene, inklusive FrP, Demokratene og Kystpartiet.

ASYLSØKERE. Asylsøkere skal bo på lukkede mottak til de er identifisert og skal i hovedsak sendes hjem. Kirkeasyl avvikles. Asylinstituttet skal på sikt avvikles.

BARN. Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er deres biologiske foreldre.

 

BOLIGBYGGING. Det  offentlige skal ikke selv bygge boliger, men legge til rette for at private - i konkurranse seg i mellom, bygger nok boliger til alle. Staten skal stoppe innvandringen slik at boligbehovet reduseres.

 

BOMPENGER. Bompengeordningen avvikles

 

EKTESKAP. Ekteskap kan kun inngås mellom mann og kvinne.

 

FRILUFTSLIV. Det skal være gratis fiske i alle statsallmenninger.

 

HOMOFILI. Homofile ekteskap og adopsjon av barn vil ikke bli tillatt

 

INNVANDRING. All innvandring til landet skal stoppes

 

INTERNASJONALE AVTALER. EØS- og Schengen-avtalen sies opp – eventuelt reforhandles med utgangspunkt i norske myndigheters behov å bestemme over egen befolkning og eget territorium

 

ISLAMISERING.All islamisering av landet skal stoppes. Moskeer skal ikke bygges.

 

KJERNEKRAFT. Norge skal bygge kjernekraftverk som supplement til vannkraften.

 

OMSKJÆRING. Omskjæring og annen kjønnslemlestelse skal ikke finne sted.

 

PARKERING. Det skal ryddes opp i parkeringsbransjen slik at folks rettsfølelse tas hensyn til.

 

POLITI. Politifolk skal arbeide til de er 67 - eventuelt på kontor.

 

REPATRIERING. Alle innvandrere som er kommet til landet, skal i hovedsak repatrieres og sendes tilbake til hjemlandet

 

SEX-KJØP. Sex-kjøpsloven oppheves

 

SIGØYNERE/ROMFOLK. Sigøynere som ikke kan vise til fast bosted og tilstrekkelig inntekt for livsopphold i Norge, sendes hjem omgående.

 

SKOLE. Alle skoler skal ha eget klasserom til hver enkelt klasse.

 

STATNETT. Statnett skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig elektrisk kraft til norske borgere.

 

STATOIL. Statoil skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig drivstoff til norske borgere

 

TELENOR. Telenor skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig telekommunikasjon og internett til norske borgere

 

UTENRIKSPOLITIKK. Fedrelandspartiet støtter Israels rett til å forsvare seg. En tostatsløsning skal ta utgangspunkt i Israels sikkerhet. Fedrelandspartiet vil ha et åpen og realistisk dialog med Russland.

 

YTRINGSFRIHET. Ytringsfriheten skal være absolutt - også i kommentarfelt. Kun løgner skal straffes.