OPPEGÅRD I HUNDRE

 

Den 1. juli 2015 er Oppegård kommune 100 år da prestegjeldet Oppegård i1905 ble skilt ut som egen kommune fra Nesodden. I den forbindelse vil det Oppegårdbaserte Soliver Forlag AS (www.soliver.no ) gi ut reviderte utgaver av de bøkene som tidligere er utgitt om nettopp Oppegård. Dette gjelder Oppegård Bygdebok, Oppegård Bygdeleksikon, Oppegårds historie - dag for dag og Oppegård Billedleksikon.

Til disse nyutgivelsene ønsker forlaget informasjon/bilder/data fra nye og gamle Oppegårdinger. Mener du å sitte inne med tekst og bilder som kan ha interesse for bokleserne, ber vi om å ta kontakt med Oddbjørn Jonstad på jonstad@online.no eller telefon 94 42 09 06. Vi ser frem til å høre fra nettopp deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billøp på Gjersjøen i gamle dager