RIKSRETTKONTORET

Gjennom mange år er det mange som har advart mot masseinnvandringen til landet. Til tross for dette er det mange - som av forskjellige grunner - har støttet opp under den skadelige innvandringen og spesielt islamiseringen. Etter hvert som de lett forutsigbare konsekvensene nå melder seg med full tyngde, er det mange som mener at de som har bidratt til og støttet opp under innvandring og islamisering bør stilles for retten for landsfiendtlig virksomhet. Først og fremst gjelder dette etnisk norske politikere, dommere etc. som kan stilles for riksrett, men også andre etnisk norske som med vitende og vilje - eller uaktsomt - har bidratt til den situasjonen landet er kommet i.

Nedenfor finner du en liste over dem som burde stå juridisk til ansvar for de samfunnsmessige skader av alle slag som innvandringen har påført landet.

 

 

 

 

                                             

                                                   

                             

KONTAKT

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

KVALIFISERTE KANDIDATER TIL RETTSAPPARATET

 NYHETER

NYTTIGE LINKER